Rådgiver – Samfunnspolitisk avdeling

Søknadsfrist: 20. juni 2024

Har du kunnskap innen områder knyttet til makroøkonomi, økonomisk politikk, lønnsdannelse og arbeidsmarkedet? Da har vi kanskje stillingen for deg!
Samfunnspolitisk avdeling er LOs fagavdeling for økonomisk-politiske spørsmål med særlig vekt på makroøkonomi, lønnsdannelse og arbeidsmarked. I tillegg analyseres temaer som pensjon, fordeling, likestilling, organisering av velferdstjenester, sosiale ordninger, kompetansepolitikk, migrasjon, skatt og finans. Hoved- og fellesfunksjonene i samfunnspolitisk avdeling er analyse og rådgivning overfor LOs ledelse, men også overfor forbund, politiske organer, forskning, media og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidet på avdelingen kombinerer høy faglighet, praktisk relevans og gjennomførbarhet på spennende og aktuelle temaer med stor betydning for samfunnsutviklingen.

Vi søker nå etter en samfunnsøkonom med bred samfunnsøkonomisk forståelse.

Vi kan tilby en spennende jobb med kontakt med ledende fagmiljøer og sentralt reformarbeid. Du vil være tett på lønnsforhandlinger, arbeidsmarkedet og dets organer og øvrige institusjoner. I samfunnspolitisk avdeling jobber du nært på viktige politiske prosesser i storting, departementer, partier, media og øvrig organisasjonsliv.

Arbeidsoppgaver

Du vil få varierte arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder, men jobbe konkret med oppgaver knyttet makroøkonomi, økonomisk politikk, lønnsdannelse og arbeidsmarkedet.

Du vil særlig jobbe med problemstillinger knyttet til arbeidsmarkedet, herunder arbeidsmarkedspolitikk og følge løpende statistikk og forskning. Videre vil du operere avdelingens lisens i Macrobonds, bruke relevante empiriske modeller for analyse av norsk økonomi og bidra i avdelingens løpende konjunkturarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker samfunnsøkonomer med embetseksamen, master eller PhD i samfunnsøkonomi.
 • Erfaring fra forvaltning, forskning eller annen type utredningsarbeid er en fordel.
 • Kunnskap om den norske samfunnsmodellen generelt og den norske arbeidslivsmodellen spesielt, vil telle positivt.
 • Erfaring fra fagbevegelsen er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, og evner å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Du trives med å samarbeide i team, men også med selvstendig arbeid
 • Du evner å håndtere stramme tidsfrister og tidvis høy arbeidsbelastning
 • Du behersker engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Du oppnår og kan vise til solide faglige resultater
 • Du kjennetegnes av høy faglig integritet

Vi tilbyr

 • I LO får du spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Bli en del av et støttende kontorfellesskap hvor alle er opptatt av å spille hverandre gode
 • Vi tilbyr gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving, fleksibel arbeidstidsordning og en spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter landsoverenskomsten HK-AAF