Organisasjonsmedarbeider – Oslo og Akershus

Søknadsfrist: 14. august 2024

LOs oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester, et rettferdig samfunn hvor alle får muligheter til å bidra. Regionen er i stor vekst og vi styrker LOs regionkontor i Oslo og Akershus.

I denne rollen vil du ha et bredt ansvarsområde med både utadrettede og administrative oppgaver.

Vår nye medarbeider skal blant annet bidra til å kommunisere organisasjonens faglige og politiske budskap ovenfor medlemmer, tillitsvalgte og myndigheter. Dette skjer gjennom møter, foredrag og innholdsproduksjon til regionskontorets digitale plattformer, som hjemmeside, sosiale medier og nyhetsbrev.

Vi ser etter deg som er engasjert og er god på å engasjere andre. Du uttrykker deg godt skriftlig, kommuniserer godt og trives med varierte oppgaver.  Som organisasjonsmedarbeider skal du representere LO i ulike råd og utvalg i regionen og er ofte bindeleddet mellom fagforeninger og forbund.

Den nye organisasjonsmedarbeideren skal inngå i teamet som i fellesskap skal ivareta LOs interesser i fylket, regionalt og lokalt. Regionkontoret har et nært samarbeid med LOs forbund, LOs lokalorganisasjoner og andre samfunnsaktører. Det overordnede målet er å styrke arbeidstakernes rettigheter og øke organisasjonsgraden i regionen.

LO Oslo og Akershus består av regionleder, tre organisasjonsmedarbeider og to ungdomssekretærer. Regionkontoret har kontorer i Oslo sentrum og på Gardermoen. Denne stillingen hører til kontoret i Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

Vi søker en medarbeider som i nært samarbeid med regionleder har ansvaret for å:

 • Spre LOs og regionens budskap gjennom skriftlige innlegg på regionskontorets digitale kanaler, holde presentasjoner og drive utadrettet arbeid eksternt og internt
 • Følge opp fagforeninger og forbund i regionen i samarbeid med regionleder
 • Holde seg faglig oppdatert på LOs politikkområder
 • Følge opp det fagligpolitiske arbeidet i regionen
 • Representere LO i ulike styrer, råd og utvalg etter avklaring med regionleder
 • Svare på aktuelle høringer i samarbeid med regionleder
 • Arbeide faglig og holde seg oppdatert på næringsutvikling og kompetansebehov i regionen
 • Bidra med koordinering og gjennomføring av møter, kurs og konferanser både i LOs administrasjon og med eksterne aktører som forbund, organisasjoner, og politiske og offentlige organer

Kvalifikasjoner

 • Erfaring og kompetanse innen relevante fagområder. Utdanning eller fagbrev organisasjon, kontor og administrasjon er en fordel
 • God kjennskap til norsk fagbevegelse generelt og LO spesielt l
 • Meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring som tillitsvalgt vil være en fordel, annen erfaring fra organisasjonsarbeid teller også positivt.
 • Det er også en fordel å ha kjennskap til de politiske miljøene.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Lett skaper gode relasjoner og som tilpasser deg ulike personer og situasjoner på en god måte. Du må være god til å bygge nettverk og kunne representere
 • regionkontoret på en god og ryddig måte.
 • Har en god evne til å tilpasse budskap til ulike målgrupper
 • Evner å jobbe selvstendig, og liker å ta initiativ men også i å gjennomføre.
 • Samarbeide godt med andre, både i kontorfellesskap, men også med andre samarbeidspartnere
 • Er effektiv, resultatorientert og som trives med mange forskjellige oppgaver
 • Håndterer det å arbeide under tidsfrister
 • God gjennomføringsevne med høy kvalitet

Vi tilbyr

 • I LO får du spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til å få et stort nettverk i regionen
 • Bli en del av et større og støttende kontorfellesskap hvor alle er opptatt av å spille hverandre gode
 • Vi tilbyr gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving, fleksibel arbeidstidsordning og en spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter landsoverenskomsten HK-AAF 36 – 42