Bestilling og priser

Annonsere for ledige stillinger i arbeiderbevegelsen

FriFagbevegelse Jobb er en stillingsportal drevet av Dagsavisen AS i samarbeid med LO
Media.

Fordeler:

Annonsen må inneholde:

Annonseperiode

Du bestemmer selv hvor lenge annonsen skal gå.
Dersom du ikke angir noen utløpsdato vil annonsen utgå ved søknadsfrist.

Kontaktperson:

Knut Andersen
Mob. 920 49 700
E-post: banner@dagsavisen.no

Ta kontakt for tilbud!

Regler for annonsering

Annonsen skal beskrive stillingen og selskapet på en tydelig og sannferdig måte. Annonsen
skal være i henhold til gjeldende norsk lovverk, og for øvrig følge prinsipper om god
forretningsskikk.

Som annonsør er du pliktig til å holde relevant informasjon oppdatert og korrekt til enhver
tid, og FriFagbevegelse har intet ansvar for den informasjonen annonsøren har lagt inn.

FriFagbevegelse forbeholder seg også retten til å avvise eller endre på annonser etter en
redaksjonell vurdering. Annonsøren vil holdes orientert om eventuelle endringer.

Bruk av tekst og bilder

Det er ikke tillatt å benytte bilder tilhørende andre, uten å ha innhentet forhåndssamtykke
fra rettighetshaver og eventuelt avbildede.

FriFagbevegelse er ikke ansvarlig dersom annonsører bruker bilder uten godkjenning.
Det er ikke tillatt å benytte bilder der formålet er å formidle andre produkter eller tjenester
enn den konkrete stillingen som utlyses.

Tekst eller bilder som kan oppfattes som støtende er ikke tillatt og vil bli fjernet.

Endringer i tjenesten

FriFagbevegelse forbeholder seg retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer i
tjenesten. Ved endringer av vesentlig betydning vil FriFagbevegelse gjøre sitt beste for å
varsle om endringene innen rimelig tid, og senest innen endringen finner sted.

I tilfeller der endringene ikke er av vesentlig betydning, vil endringer kunne finne sted uten
varsel.