Rådgiver/spesialrådgiver – bedriftsdemokrati

Søknadsfrist: 15. mai 2024

Er du interessert i medbestemmelse og varetakelse av rettigheter i arbeidslivet? Da kan vi tilby en unik og spennende stilling som skal bidra til å styrke LOs og våre forbunds arbeid med bedriftsdemokratiet i Norge og med å følge opp norske konserns varetakelse av internasjonale forpliktelser ift. menneskerettigheter.

En av stillingens hovedoppgaver er etablere og å bygge opp et godt skolert tillitsvalgtnettverk for konsern og bedriftsdemokrati. Vi har et velutbygd system for medbestemmelse og bedriftsdemokrati i Norge, men resultatene vil avhenge av blant annet kunnskapen og kompetansen til de tillitsvalgte. Når det gjelder menneskerettigheter krever så vel Åpenhetsloven og Statens Eierskapsmelding som Norges internasjonale forpliktelser en aktiv innsats og oppfølging fra tillitsvalgtes side i norske konsern. Denne stillingen er ment å støtte opp om og bygge kompetansen til tillitsvalgte på begge disse områdene.

I stillingen vil det legges opp til samarbeid med NHO og andre arbeidsgiverorganisasjoner, myndigheter, samt relevante departement og direktorat. Du vil i denne stillingen få mulighet til å se hele bredden norsk arbeidsliv fra olje og industri til varehandel og velferdstjenester.

 

Arbeidsoppgaver

 • Etablering og oppbygging av nettverk, samt drift av nettverket for LOS tillitsvalgte i konserner, nasjonalt og internasjonalt
 • Ha ansvar for LOs arbeid med konsern og bedriftsdemokrati og hvordan man best mulig fremover forvalter arbeidet, både i lys av relevant samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt, og i samspill med relevante aktører
 • Drive veiledning og rådgivning ut mot forbund og tillitsvalgte innen fagområdet
 • Skape et tett samarbeid med tillitsvalgte
 • Følge opp politikkutforming på området

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse på minimum bachelornivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for gradsnivå i utdanningen
 • Solid kompetanse og erfaring fra arbeid i større norske virksomheter (gjerne konsern) nasjonalt og/eller internasjonalt
 • God økonomiforståelse innen regnskap og budsjetter
 • God kjennskap med relevant lov- og avtaleverk
 • Erfaring med veiledning, rådgivning, undervisning og formidling

tillegg er det ønskelig med:

 • Erfaring med arbeid i samme eller liknende roller
 • Erfaring fra arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til offentlige anskaffelser og statlig eierskap er ønskelig
 • Kjennskap til internasjonale rammeverk for faglige rettigheter og fagbevegelsens arbeid for å fremme disse i konsern og andre fora internasjonalt er ønskelig

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Evner å jobbe analytisk
 • Har gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Har meget god skriftlig og muntlig formulerings- og formidlingsevne på norsk og engelsk.
 • Liker å holde presentasjoner
 • Er mål- og resultatorientert
 • Er løsningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

 • I LO får du spennende og viktige arbeidsoppgaver
 • Du får være en del av et støttende kontorfellesskap hvor alle er opptatt av å spille hverandre gode
 • Vi tilbyr gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving, fleksibel arbeidstidsordning og en spennende og variert arbeidshverdag.
 • Gode pensjons- forsikrings- og velferdsordninger
 • Stillingen lønnes etter landsoverenskomsten HK-AAF

Stillingen krever stor grad av selvstendighet og for rett kandidat gis det gode muligheter til å forme sin egen arbeidshverdag. For å bli innplassert som spesialrådgiver kreves det meget relevant kompetanse og erfaring.