Faglig sekretær

Søknadsfrist: 22. mai 2024

Er du opptatt av et rettferdig og trygt arbeidsliv, og har lyst til å jobbe i Norges største fagforbund i privat sektor? Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. Som ansatt hos oss er du tett på viktige prosesser i norsk arbeidsliv. Fellesforbundet er sentrale i lønnsdannelsen for alle sektorer gjennom frontfaget, og vi jobber for at viktige saker for våre medlemmer får gjennomslag i norsk politikk.

Region Nord-Norge har en ledig stilling som faglig sekretær i Finnmark. Region Nord-Norge har innenfor sitt regionområde ansvaret for opprettelse av avtaler, utvikling av forbundets lokale organisasjon, tvisteløsninger og å bistå medlemmer i juridiske saker.

Arbeidsoppgaver

 • opprette tariffavtaler
 • føre forhandlinger og løse tvister i samarbeid med avdelinger og klubber
 • saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk, for eksempel oppsigelses- og yrkesskadesaker
 • i samarbeid med avdelingene delta i arbeidet med organisasjonsbygging og å organisere medlemmer til Fellesforbundet
 • holde innledninger på kurs og konferanser
 • være rådgiver overfor medlemmer og tillitsvalgte
 • generell service overfor avdelinger, medlemmer og klubber

Som faglig sekretær har du et spesielt ansvar for å profilere Fellesforbundet slik at vi får positiv synlighet i nærmiljøet.

Kvalifikasjoner

 • erfaring som tillitsvalgt
 • forhandlingskompetanse
 • god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk som omfatter lønns- og arbeidsvilkår
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og behersker engelsk
 • kan bruke elektroniske verktøy – vi bruker blant annet elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem, medlemssystem og Office 365
 • har førerkort og bil til disposisjon
 • det er en fordel å ha erfaring fra de områdene vi organiserer arbeidstakere

Du må regne med å reise en del i jobben.

Personlige egenskaper

 • evner å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • er samarbeidsvillig og fleksibel
 • er positiv til nye utfordringer
 • tar initiativ til endringer

Vi tilbyr

 • lønn som faglig sekretær er p.t. kr 752 500
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med variert arbeidshverdag
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • andre kontorsteder i Finnmark kan vurderes

Fellesforbundet ønsker å være en arbeidsplass preget av mangfold med ansatte med ulik bakgrunn, utdanning, realkompetanse og livserfaringer. Vi ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen med hensyn til kjønn, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og flerkulturell bakgrunn.

Om Fellesforbundet

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har mer enn 170 000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport, bilbransjen og mange andre bransjer i privat sektor. Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO. Fellesforbundet har ca. 180 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo, og våre sju regionkontorer som er spredt utover landet. Les mer om oss på fellesforbundet.no.