Faglig sekretær i tariffavdelingen

Søknadsfrist: 11. august 2024

Vil du jobbe for arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår?

Er du opptatt av et rettferdig og trygt arbeidsliv, og har lyst til å jobbe i Norges største fagforbund i privat sektor? Fellesforbundets formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår. Som ansatt hos oss er du tett på viktige prosesser i norsk arbeidsliv. Fellesforbundet er sentrale i lønnsdannelsen for alle sektorer gjennom frontfaget, og vi jobber for at viktige saker for våre medlemmer får gjennomslag i norsk politikk.

Tariffavdelingen har ansvaret for Fellesforbundets arbeid med tariffavtaler, forhandlinger og tvisteløsning. Vi søker etter en faglig sekretær som skal jobbe med flere av våre tariffavtaler.

Arbeidsoppgaver

 • føre forhandlinger og løse tvister på grunnlag av våre tariffavtaler
 • arbeid med utvikling av forbundets lønns- og tariffpolitikk
 • generell saksbehandling innenfor lov- og avtaleverk
 • faglig ansvar for tildelte tariffavtaler med tilhørende hovedavtale
 • bidra til organisasjonsbygging og utvikling av tariffavtaler
 • være med i forhandlinger mot arbeidsgiverorganisasjoner og bedrifter
 • jobbe tett opp mot våre avdelinger ute
 • være kursleder og holde innledninger på kurs og konferanser

Kvalifikasjoner

 • erfaring som tillitsvalgt
 • forhandlingskompetanse
 • god kjennskap til relevant lov- og avtaleverk som omfatter lønns- og arbeidsvilkår
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og beherske engelsk. Det kan være en fordel å beherske flere språk i tillegg til norsk og engelsk
 • kan bruke elektroniske verktøy – vi bruker blant annet et elektronisk arkiv og saksbehandlingssystem, medlemssystem og Office 365
 • det er en fordel å ha kunnskap om og erfaring med hovedavtalen
 • det kan være en fordel med erfaring fra de områdene vi organiserer arbeidstakere

Du må regne med å reise en del i jobben.

Personlige egenskaper

 • evner å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig
 • samarbeidsvillig og fleksibel
 • positiv til nye utfordringer
 • tar initiativ til endringer

Vi tilbyr

 • lønn som faglig sekretær er p.t. kr 752 500 pr. år
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med variert arbeidshverdag
 • mulighet for å trene i arbeidstiden
 • moderne kontorlokaler og universelt utformede kontorlokaler

Fellesforbundet ønsker å være en arbeidsplass preget av mangfold med ansatte med ulik bakgrunn, utdanning, realkompetanse og livserfaringer. Vi ønsker at våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen med hensyn til kjønn, kjønnsuttrykk, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og flerkulturell bakgrunn.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Om Fellesforbundet

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. Vi har mer enn 170 000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport, bilbransjen og mange andre bransjer i privat sektor. Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO. Fellesforbundet har ca. 180 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo, og våre sju regionkontorer som er spredt utover landet. Les mer om oss på fellesforbundet.no.