Regionnestleder – LO Trøndelag

Søknadsfrist: 14. august 2024

Regionkontorene er LOs forlengede arm i fylkene. LO har 12 slike kontorer som driver faglig organisasjonsvirksomhet for LO Norge og samordner fagbevegelsens innsats. Regionkontoret i Trøndelag består av 6 ansatte og har lokaler i Trondheim og Steinkjer. Det må påregnes reising mellom de to kontorstedene. Den som ansettes skal jobbe utadrettet og selvstendig med LO-forbundene, kommunene og fylkeskommunen, utdanningssektoren i fylket, arbeidsgiverorganisasjonene og ikke minst med lokalt næringsliv. Vårt overordnede mål er å styrke arbeidstakernes rettigheter og øke organisasjonsgraden i regionen.ngssektoren i fylket, arbeidsgiverorganisasjonene og ikke minst med lokalt næringsliv. Vårt overordnede mål er å styrke arbeidstakernes rettigheter og øke organisasjonsgraden i regionen.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering og samarbeid med LO-forbundene i regionen og være bindeleddet mot LOs lokalorganisasjoner, fagforeninger og klubber.
 • Jobbe tett med næringslivet i regionen og arbeidsgivernes organisasjoner.
 • Jobbe med kompetanseutvikling, fagutdanningene og høyere utdanningsløp for å møte utfordringene de lokale næringsklyngene og bedriftene står ovenfor med tanke på: ny teknologi, digitalisering og det grønne skiftet.
 • Regionkontoret jobber også med utvikling og formidling av LOs fordelsprogram LOfavør.
 • Stedfortrederfunksjon for regionleder.

Regionnestlederen vil representere LO i råd og utvalg og ivareta LOs interesser i partnerskap og overfor fylkeskommunale og statlige organer på fylkesplan. Kontoret jobber fagligpolitisk, både i det formelle samarbeidet med Arbeiderpartiet og med andre partier.

Regionkontoret samarbeider tett med LOs øvrige administrasjon og LOs valgte ledelse. Reisevirksomhet innad i fylket og til hovedkontoret, må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskoleutdannelse og/eller erfaring.
 • Du må trives med og ha erfaring fra utadrettet og selvstendig arbeid.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Det er en fordel om du har bakgrunn fra fagbevegelsen.
 • God kjennskap til fylket vil være viktig.
 • Du bør kjenne til LO som organisasjon og ha forståelse for det fagligpolitiske samarbeidet.

Personlige egenskaper

 • Du finner det enkelt å samarbeide med andre mennesker og liker godt å bygge nettverk.
 • Du evner å jobbe selvstendig, ha god gjennomføringsevne og du er initiativrik.
 • Du er flinkt til å få med deg andre, og har gode relasjons-, samhandling- og kommunikasjonsevner.
 • Du er opptatt av å levere god kvalitet og gode resultater.
 • Du skaper engasjement og ønsker å tilegne deg ny kunnskap, samt dele av din kompetanse.

Vi tilbyr

 • Gode lønns- og arbeidsvilkår.
 • Selvstendige, spennende, viktig og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer, og et meningsfylt oppdrag som samfunnsaktør.
 • Gode muligheter for videreutdanning og kompetanseheving.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i Trøndelag, med kontor både i Trondheim og Steinkjer. Det legges opp til at man kan jobbe ved begge kontorsteder.